Találkozópont Program

Az ügyfél rövid bemutatása

A Salva Vita Alapítvány 1993-ban azzal a küldetéssel jött létre, hogy segítse az értelmi sérült emberek társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását, támogassa a fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét, társadalmi beilleszkedését, hozzájárulva egy sokszínű, befogadó társadalom felépítéséhez.

 

A kihívás

A programot megvalósító szervezetek a rendelkezésre álló időszakban (2012. szeptember-2012 november) 100 felső tagozatos és középiskolai osztálynak tartottak rendhagyó osztályfőnöki órát. Az osztályfőnöki órák a fogyatékkal élők, az etnikai megkülönböztetés , valamint a generációk közti szolidaritás témája köré épültek. Az úgynevezett esélyegyenlőségi osztályfőnöki órák, oktatási és esélyegyenlőségi szakemberek, valamint tapasztalati szakértők (érintett emberek) részvételével zajlottak. Az interaktív foglalkozásokon a

program szándéka szerint a diákok számára közvetlenül megismerhetővé vált az addig esetleg „idegen” csoportok élete. Az általános- és középiskolák maguk jelentkezhettek, majd saját belátásuk szerint dönthettek arról, hogy a három téma közül melyiket választják.

 

Ügynökségünk feladata volt a program kommunikációs stratégiájának kidolgozása, majd a megvalósítása.

 

A mi megoldásunk:

A programnak a Találkozópont címet adtuk, mely kifejezte a program egyik fontos alapelvét: ahhoz, hogy eredményeket érjünk el az előítéletek lebontásában, szükségesek a személyes találkozások.

 

A program három fő eleme:

  • Esélyegyenlőségi órák megvalósítása általános és középiskolások számára
  • Rajz-, fotó- és videó pályázat általános és középiskolások számára
  • A Tolerancia Nemzetközi Napján záró rendezvény szervezése

 

Célok

  • A projekt célközönsége kapjon teljes körű tájékoztatást
  • A program legyen átlátható, nyomon-követhető, teremtsen hozzáférést a projekt alapját jelentő tudásbázishoz, és legyen interaktív.
  • A program a honlap segítségével a közvetlen célközönségen túl ismert legyen országos szinten is.

 

célcsoportok

Elsődleges célcsoportok

  • 10-14 éves, felső tagozatos iskolások
  • 14-19 éves, középiskolások

 

Kommunikációs stratégia és üzenetek

Kommunikációs program optimizmust, nyitottságot, együttműködési szándékot sugrázott. Tudatosítani kívántuk, hogy az előítéletek oldása mindannyiunk közös ügye. Egységes, vonzó, fiatalos programarculatot alakítottunk ki, és a tájékoztatás során igyekeztünk egyszerű nyelvezettel, világos üzenetekkel megszólítani a célcsoportokat.

 

A kommunikáció csatornái

A kommunikáció során elsősorban a kétirányú, interaktivitást biztosító, kérdéseket generáló és válasz-lehetőségeket megadó kommunikációs lehetőségekkel éltünk (honlap, játék, versenyek, pályázatok, moderált csoportmunka, interaktív feladványok, rendezvények), de alkalmaztunk egyirányú kommunikációs eszközöket is (sajtó, nyomtatott kiadvány, plakátok).

 

Záró rendezvény

A záró rendezvény célja az volt, hogy a megszerzett tudást játékos formában felhasználhassák a diákok, tesztelhessék ismereteiket, illetve indirekt módon további információkat kapjanak. A rendezvényen olyan interaktív foglalkozásokat, játékokat, vetélkedőket szerveztünk, amelyek a megszerzett ismereteket emocionálisan megerősítették, pozitív élményt adtak, elősegítették a pozitív irányú attitűdváltást.

 

Eredmények

A Találkozópont Program két hónap alatt eljutott 14 megyébe, valamint Budapestre. Az ország 41 településén, 53 intézményben, összesen 109 foglalkozás került megszervezésre, több mint 3500 fiatal bevonásával. 2012. szeptember és november között 80, a programmal kapcsolatos sajtómegjelenést regisztráltunk. Az országos rajz- és fotóversenyre összesen 244-en nyújtottak be pályázatot. A záró rendezvényen több mint 500 diák részvételével nagy sikerrel zártuk le a programot a Tolerancia Nemzetközi Napján, 2012 november 16-án.

Elégedettségi kutatást végeztünk a rendhagyó osztályfőnöki órákkal kapcsolatban a résztvevő tanárok és diákok körében, illetve megkérdeztük a programba bevont szakmai stábot is. Összességében elmondhatjuk, hogy egy sikeres kommunikációs programot zártunk.

 

A program támogatója:

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „PROGRESS – Határtalan egyenlőség” programja keretében

 

A programben résztvevő szervezetek

 

Salva Vita Alapítvány

Boldog Ceferino Alapítvánnyal

Katolikus Szeretetszolgálattalat