Szolgáltatásaink
HÁTTÉRELEMZÉSEK KÉSZÍTÉSE

A háttérelemzés megalapozó lépése a vállalattal, annak környezetével való megismerkedés. A stratégiai terv elkészítéséhez fontos, hogy pontosan ismerjük a cég állapotát, gazdasági környezetét, iparági helyzetét, termékeit, annak megítélését, az alkalmazott külső és belső kommunikációs eszközöket. Háttérelemzés készítünk a külső környezet, piaci változások, gazdaságban bekövetkezett változások, technológiai folyamat változásairól. Összegyűjtjük a célcsoport szempontjából fontos médiumokban publikált cikkeket, melyről elemzést készítünk. Sajtóelemzéseink során egy hosszabb periódus megjelenéseinek mennyiségi és minőségi értékelését végezzük el, olyan szempontokat figyelembe véve, mint a médiumok típusa, terjedelem, hangnem, súlyozottság, műfaj, vagy tárgyalt témakategóriák. A médiaaudit során megtudhatjuk, hogy melyek az újságírók által legfontosabbnak tartott információk, értékek, hogy a legmegfelelőbb hírekkel, sajtóanyagokkal, háttér-információkkal tudjunk szolgálni. Végül megnézzük, hogy a további piaci szereplők, versenytársak milyen erővel, magatartással, előnyökkel bírnak, és melyek a jellemző kommunikációs eszközeik.

 

Saját fejlesztések

Eseményeken és tréningeken közkedveltek szórakoztató – ismeretterjesztő játékaink.
1

Óriástáblás társasjáték kvíz és activity feladatokkal

FK

Fele Királyságom vetélkedő királyságokért különböző témaköröket rejtő térképen