KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖVIZIG
A Közép- Tisza-vidéki Környezet Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szerv. Többek között fenntartja az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveket (árvízvédelmi fővédvonalak, vízkárelhárítási célú tározók, belvízvédelmi főművek) és fejleszti azokat, ellátja.
 
Projektek: